Καταλογογράφηση συλλογής τέχνης
 
 
 
 
 
H G.E. Kapopoulos αναλαμβάνει την έκδοση καταλόγου της συλλογής έργων τέχνης σας. Με την καταλογογράφηση κάθε συλλέκτης διασφαλίζει και κατοχυρώνει με τον καλύτερο τρόπο τα έργα της συλλογής του. Τα έργα τοποθετούνται στον κατάλογο ανά περίοδο και είδος, ανάλογα με το εύρος και την ποικιλία της συλλογής. Στον κατάλογο μπορούν να προστεθούν κείμενα του ίδιου του συλλέκτη και ιστορικού ή ιστορικών τέχνης που αναφέρονται στην ποιότητα και το ύφος της συλλογής. Επίσης άλλα κείμενα που διαφωτίζουν ακόμα περισσότερο τις πτυχές της συλλογής και των έργων που διαθέτει. Η καταλογογράφηση αποτελεί εργαλείο τόσο για τον συλλέκτη, όσο και για τον κάθε φιλότεχνο.