Εκτιμήσεις έργων τέχνης - Πιστοποιήσεις έργων τέχνης
 
 
 
 
 

Η εκτίμηση και η πιστοποίηση των έργων σίγουρα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι μια συλλογής.


Η παγκόσμια αγορά τέχνης συνεχώς εξελίσσεται, η σωστή εκτίμηση και η υπεύθυνη πιστοποίηση αυθεντικότητας ενός έργου διασφαλίζει την αξία μιας συλλογής.


Η εκτίμηση και πιστοποίηση των έργων, γίνεται με τα κατάλληλα μέσα, τη σοβαρότητα, τη γνώση και την εμπειρία της G.E. Kapopoulos που έχει ειδικευτεί και στον συγκεκριμένο τομέα. Το έργο λαμβάνει με αυτό τον τρόπο ένα διαχρονικό, αδιάβλητο διαβατήριο που το διασφαλίζει στο παρόν και στο μέλλον. Η πιστοποίηση αφορά στο έργο σύγχρονων καλλιτεχνών του 20ου αιώνα.