Συντηρήσεις έργων τέχνης
 
 
 
 
 

Η συντήρηση έργων τέχνης αφορά τη προληπτική συντήρηση ή αισθητική αποκατάσταση καταπονημένων έργων τέχνης.


Στα χέρια εξειδικευμένων συντηρητών τα έργα σας μπορούν να αναδειχθούν καθώς και να προστατευθούν από βλαβερούς παράγοντες του περιβάλλοντος προκειμένου να αντέξουν στο πέρασμα του χρόνου.


Μη διστάσετε να μας παραδώσετε το έργο τέχνης που έχετε στην κατοχή σας για να το συντηρήσουμε. Ένα καλά διατηρημένο έργο, μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να προσεγγίσει τις μεγάλες δημοπρασίες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό και βέβαια να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία.